Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

- zabezpečení datového servisu o stavu prodeje a zásob léků, OTC, potravinových doplňků, kosmetiky, zdravotnického materiálu atd. v distribuční síti pro farmaceutické výrobce a dovozce, vzdělávací a informační servis a počítačové kurzy pro veřejnost

Tisk

Nabízené kurzy

Používání výpočetní techniky je nezbytnou součástí pracovních činností ve všech organizacích i v běžném osobním životě. Počítačová gramotnost je pokládána za nezbytný předpoklad pro efektivní využívání všech možností, které nám počítače nabízejí. Pracovních míst, která vyžadují práci s počítačem stále přibývá. Internet, počítače i informační a komunikační technologie otvírají bránu k vědění a ke zvýšení efektivity práce.

Nejmladší generace dnes získává zkušenost při práci s počítačem již v průběhu školní docházky či studia, ovšem dospělí, kteří ukončili školu před více jak dvaceti lety, tuto zkušenost postrádají. Vzdělávací centrum jim umožní tento nedostatek odstranit.

Základní formou vzdělávání v oblasti výpočetní techniky je proto účast na kurzech doprovázená procvičováním v praxi.

Kurzy jsou vhodné pro lidi, kteří:

 • jsou dlouhodobě nezaměstnaní
 • zájemcům o změnu profese
 • si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci
 • si chtějí rozšířit své dosavadní vzdělání
 • mají problémy s výpočetní technikou

Součástí našeho školení je i tzv. "záruční servis". Ten se skládá z neplacených e-mailových konzultací v neomezené době po ukončení školení.

Nabídka základních kurzů kurzy 1

 • Základy PC - kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se chtějí naučit pracovat s počítačem (základní uživatelské prostředí, hardware, software, operační systémy, základy MS Word, MS Excel, E-mail)
 • MS Office - 2003 - 2007 - 2010 - Word, Excel, Outlook, Power Point
 • Počítačové kurzy pro maminky na rodičovské dovolené
 • Počítače pro seniory nad 60 let, speciální kurzy pro seniory 70+
 • Počítače pro nadané děti 10+
 • Základy elektronické komunikace

Vzdělávací centrum nabízí specializovanou výuku pro farmaceutické společnosti v rámci operačních programů

 • OP - Lidské zdroje a zaměstnanost
 • OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Druhy školení a seminářů pro uživatele našich produktů např.:

 • Začínám s monitoringem prodejů
 • Začínám s monitoringem zásob
 • Zdokonalovací školení k monitoringu prodejů
 • Zdokonalovací školení k monitoringu zásob
 • Práce s Pharmapou
 • Aktuální informace z farmaceutického trhu
 • Základní činnosti v MS Office 2007 a 2010

Jazykové kurzy

 • Německý jazyk, Anglický jazyk, Ruský jazyk
 • Společné jazykové kurzy pro rodiče a děti, jazykové kurzy pro děti předškolního i školního věku.

Ve spolupráci s dalšími institucemi státní správy nabízíme zajišťování rekvalifikačních kurzů,

kurzů k posílení aktivní politiky zaměstnanosti i kurzy k celoživotnímu vzdělávání obyvatel.

Vzdělávací centrum v Nové Pace nabízí široké využití pro různé druhy vzdělávání, od individuálních kurzů, přes uzavřené firemní aktivity až po vzdělávání určené pro širokou veřejnost.

 

imos logo www2

 
BV ISO

 

logo2016b

 

logo iMIKS250px BILE3

 

logo pharmapa